Resolució 2018

 

Resolució d'Ajuts 

Convocatòria 2018
A la sessió de la Junta de Patronat de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons, duta a terme el dia 30 de novembre de 2018, es va decidir per unanimitat dels assistents, la concessió dels ajuts de la convocatòria 2018, per un import total de 120.000,00 €,amb els candidats i dotacions següents:

NIFFacultad / ConservatoriPaís destíImport
20240591Q Filologia Brasil  500 €
24413569N Conservatori Munici. Música Regne Unit 3.000 €
39389748V Facultat Geografia i Història Xina 2.500 €
39436827S Facultat Filologia Italia  2.000 €
39915566D Facultat Medicina CC Salut USA  2.000 €
46828519J Conservatori Liceu Bèlgica 6.000 €
47109179G Conservatori Municipal Música Alemanya 4.500 €
47238063L Conservatori Liceu Suïssa 6.000 €
47322800R Conservatori Municipal Música Suïssa  4.500 €
47327060Y Facultat Física Alemanya 2.400 €
47331537K Facultat Psicologia Regne Unit 2.500 €
47600645Y Facultat Filosofia França 2.000 €
47722552J Facultat Medicina CC Salut USA 12.000 €
47727453S Facultat Medicina CC Salut USA 6.000 €
47794451Z Facultat Geografia i Història Itàlia 2.500 €
47794808A Facultat Farmàcia CC Alimentació Regne Unit 3.000 €
47883703A Facultat Farmàcia CC Alimentació Regne Unit 1.000 €
47893178W Facultat Medicina CC Salut Irlanda 11.000 €
47893906V Facultat Medicina CC Salut USA 2.000 €
47903299A Facultat Farmàcia CC Alimentació Àustria 3.000 €
47947229A Facultat Medicina CC Salut Regne Unit 3.000 €
48000693S Facultat Farmàcia CC Alimentació Països Baixos 3.000 €
48027938M Facultat Medicina CC Salut Espanya 12.000 €
48056808X Facultat Matemàtiques i Informàtica Països Baixos 2.400 €
48071202Y Facultat Química Alemanya 2.400 €
48098882V Facultat Biologia Regne Unit 2.400 €
53311803B Facultat Medicina CC Salut Finlàndia 9.000 €
53336350V Facultat Medicina CC Salut França 3.000 €
77122832Z Facultat Ciències de la Terra Itàlia 2.400 €
X7654266G Facultat Farmàcia CC Alimentació  França 2.000 €

*A la dotació econòmica s’aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent.