Modificació bases convocatòria 2019 a causa de la COVID-19

03/7/2020
Modificació bases convocatòria 2019 a causa de la COVID-19
 

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ AGUSTÍ PEDRO PONS

03 de juliol de 2020

Punt de l’ordre del dia núm 7

Modificació bases convocatòria 2019 a causa de la COVID-19

Donada la excepcionalitat de la situació, degut a la pandèmia de la COVID-19,

PROPOSTA D’ACORD

Modificació a les bases de la convocatòria de l’any 2019, aprovades en reunió de patronat de 29 de maig de 2019, on al seu apartat de període d’estades s’indica: “El període de començament de les estades haurà d’estar comprès entre l’1 d’agost de 2019 i el 31 de juliol de 2020”, per tal d’ajornar aquest període fins a 31 de juliol de 2021 i així, facilitar a tots aquells que han estat beneficiaris i que no ho han pogut fer, la seva incorporació al centre de destí on s’haurà de desenvolupar el projecte, motiu pel qual ha estat adjudicat.