Bases 2022

CONVOCATÒRIA 2022

AJUTS PER A ESTUDIS O PROJECTES

FORA DE CATALUNYA

Tipus d’ajuts

Per a dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l’estranger, per a la realitzaciód’estudis de postgrauo treballs de recerca, així comestudis de màster d’ensenyaments artístics, música, composició i cant.

Cada aspirant ha de presentar la sol·licitud segons la seva titulació.

Poden sol·licitar un ajut

-      Se’n pot beneficiar l’estudiant que compleixi els requisits següents:

Els llicenciats o graduats de la Universitat de Barcelonaper les facultats següents:

­   Biologia

­   Ciències de la Terra

­   Educació, per a estudis de Pedagogia

­   Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, estudis de Farmàcia i Nutrició Dietètica

­   Filologia i Comunicació, per a estudis de Filologia

­   Filosofia

­   Física

­   Geografia i Història

­   Matemàtiques i Informàtica

­    Medicina i Ciències de la Salut,per a estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques (inclou ensenyaments realitzats a la Facultat de Biologia) i Enginyeria Biomèdica

­   Psicologia i

­   Química

­   Els graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona

­   Els graduats superiors pelConservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona

L’edat màxima per sol·licitar l’ajut és de 35 anys.

Període d’estades

El període de començament de les estades podrà estar comprésentre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023[1].

Les estades es podran iniciar abans de la resolució d’atorgament de la convocatòria, que es decidirà en Junta de Patronat que es durà a terme al segon semestre de l’any.

Per estada s'entén el període que transcorre des de la data d'incorporació efectiva a la universitat o al centre de destinació fins a la data de finalització efectiva d'aquesta incorporació. Només es tindran en compte els dies d'estada al centre desenvolupant l’estudi o projecte per al còmput de l'ajut.

 


[1]Les comissions podran estudiar casos especials.