La fundacio

La Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons va ser creada l’any 1971. La seva finalitat és la concessió d’ajuts per a l’ampliació d’estudis en l’àmbit de la medicina, ciències experimentals, lletres i música.
laboratori

Ajuts

La Fundació concedeix ajuts per a estudis de postgrau a titulats per determinades facultats de la Universitat de Barcelona i dels Conservatoris Superior de Música del Liceu i Municipal de Barcelona.
pedroipons_slider

Dr. Pedro i Pons

En el seu testament, el Dr. Agustí Pedro i Pons va instituir la Fundació com a hereva universal, i la va dotar amb una part important dels seus béns.
prev next
La Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons va ser creada l’any 1971. La seva finalitat és la concessió d’ajuts  per a l’ampliació d’estudis en l’àmbit de la medicina, ciències experimentals, lletres i música.

 

PATRONAT DE LA FUNDACIO PEDRO PONS

El Patronat es l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la FUNDACIÓ.
Ha de vetllar pel compliment de la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, de les rendes i dels béns dels que disposa aquesta.
La Composició del Patronat de la FUNDACIO és la següent:

President

•    Joan Elias Garcia. Rector de la Universitat de Barcelona.

Vicepresident 1r.

•    Sr. Joan Corominas Guerin.President en funcions del Consell Social de la UB.

Vicepresident 2n.

•    Dr. Oriol Escardíbul Ferrà. Vicerector d’Economia.

Vicepresident 3r.

•    Dr. Francesc Cardellach López. Degà de la Facultat de Medicina de la UB.

Patrons Nats    

•    Sr. Francisco Sánchez Montero.Gerent de la UB.
•    Dra. Amèlia Diaz Álvarez. Vicerectora de Docència de la UB.
•    Dr. Josep A. Bombí Latorre. President de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
•    Dr. Joan Esteva de Sagrera. Degà de la Facultat de Farmàcia de la UB.
•    Dr. Josep Monserrat Molas. Degà de la Facultat de Filosofia de la UB.
•    Dra. M. Carmen Cascante Canut. Degana de la Facultat de Matemàtiques de la UB.
•    Sr. Albert Llanas Rich. Director del Conservatori Municipal de Música de Barcelona.
•    Sra. Maria Serrat Martín. Directora del Conservatori Superior de Música de Barcelona.
•    Sr. Francesc Boada Pallerés, Consell Social de la UB.

Secretària

•    Dra. Belén Noguera de la Muela. Secretària General de la Universitat de Barcelona.

Vicesecretari

•    Sr. Miquel Amorós March. Secretari del Consell Social de la Universitat de Barcelona.

 
logonou

© 2011 FUNDACIO UNIVERSITARIA AGUSTI PEDRO I PONS   Perfil del contratante   |  Mapa del web  |  Aviso legal

Diseño Web Globalgi